Safety Culture

Safety Culture er et konsulenthus med speciale indenfor sikkerhed på maskiner og procesanlæg. Sikkert arbejdsmiljø betyder mere og mere i industrien, og sætter stadig større krav til leverandører om at følge med indenfor alle aspekter af sikkerhed.  

Safety Culture kan assistere med kompetencer fra eget hus eller via kompetente samarbejdspartnere, men målet er altid at løfte opgaven med den/de bedste kompetencer indenfor deres respektive områder. Vi mener, at konsulenten er en kulturbærer og at et sikkert arbejdsmiljø starter hos den enkelte, og derfor er det et af Safety Cultures strategiområder at præge samarbejdskulturen i en positiv og sikker retning.  


Safety Culture har 3 primære specialer: 

  • Assistere med hele eller dele af CE-mærknings processen 
  • Verifikation og validering af sikre styresystemer i henhold til functional safety standarderne EN ISO 13849, IEC 62061 og IEC 61511 
  • Rådgivning og sparring i forbindelse med design, implementering og idriftsættelse af mindre og mellemstore maskininstallationer eller procesanlæg 

Sekundært kan Safety Culture tilbyde kundespecifikke kurser i sikre styringer og risikovurdering. 

Safety Culture anvender en meget pragmatisk tilgang til opgaverne, og får afstemt forventningerne til opgavens karakter og omfang fra start.